Artikel in het Nijmeegs Katern.

In het Nijmeegs Katern, het blad van de historische verenging Numaga, staat een artikel over onze wijk.
Jan Peters, toegewijd lid van de bewoners projectgroep, verteld over de geschiedenis van de wijk en over de komende renovatie plannen.

BewarenBewaren

BewarenBewaren